fbpx

Auditief representatiesysteem

NLP & KIDS

Mindset, kracht, zelfvertrouwen & Leiderschap

Het begrijpen van representatiesystemen in coaching en begeleiding van kinderen is essentieel om effectief met hen te communiceren, hun behoeften te begrijpen en hen te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

In dit artikel meer over het auditieve representatiesysteem.


Auditief: de kracht van woorden en geluiden

auditief representatiesysteem

Auditief ingestelde kinderen zijn meer gericht op gesproken woorden en geluiden. Ze kunnen woorden vaak letterlijk terug vertellen zoals ze die gehoord hebben. Ze leren door te luisteren, houden van muziek en telefoongesprekken. Ook horen ze graag of ze iets goed doen en krijgen graag een verbale respons: 'Wat vind je ervan?'

Kinderen met een auditieve voorkeur bewegen vaak minder snel en opvallend dan visuele kinderen. Wat zij wel doen is hun stem melodieus inzetten: verschil in tempo en toon. In hun taal gebruiken ze auditieve woorden in hun zinnen als: horen, toon, zeggen, stil, lawaai, ritme, vertellen, luisteren, afvragen, etc.

Wanneer een auditief kind gefocust is en goed luistert dan kan het zomaar met zijn/haar hoofd wat schuin zitten met het oor naar je toe gericht. Ze hoeven je hierbij niet aan te kijken. Handig om de begeleiding af te stemmen door: verbale uitleg te geven, onderlinge gesprekken te hebben over een onderwerp, samenwerking in groepen zodat ze met anderen kunnen discussiëren of overleggen, tussendoor grappen te vertellen.

Kenmerken auditief representatiesysteem

Sterk auditief geheugen

Kinderen met een voorkeur voor het auditieve representatiesysteem hebben vaak een sterk auditief geheugen. Ze kunnen zich gemakkelijk herinneren wat ze hebben gehoord, zoals gesproken instructies, liedjes, ritmes en geluiden. Ze kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk verhalen navertellen die ze hebben gehoord.

Voorkeur voor gesproken woorden

Auditief ingestelde kinderen leren het beste door middel van gesproken woorden en geluiden. Ze houden van luisteren naar verhalen, gesprekken, podcasts en muziek, en ze hebben de neiging om informatie beter te begrijpen en te onthouden wanneer het wordt uitgelegd of uitgedrukt in gesproken taal.

Gevoelig voor toon en ritme

Deze kinderen zijn gevoelig voor stemtoon, ritme en geluidspatronen. Ze kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk nuances in stemtoon waarnemen, zoals emotie, sarcasme of ironie. Ze genieten vaak van activiteiten zoals zingen, rijmpjes en het luisteren naar muziek.

Sterk auditief verbeeldingsvermogen

Kinderen met een auditieve voorkeur hebben vaak een levendige verbeelding die wordt gestimuleerd door geluiden en stemmen. Ze kunnen zich levendig voorstellen hoe dingen klinken en genieten van het maken van geluiden en stemmen om verhalen of situaties na te bootsen.

Voorkeur voor luisteren naar instructies

Deze kinderen leren het beste wanneer instructies mondeling worden gegeven. Ze hebben baat bij het luisteren naar uitleg, verhalen of instructies om nieuwe concepten te begrijpen. Ze hebben de neiging om minder goed te reageren op geschreven instructies alleen.

Gedetailleerd gehoor

Auditief ingestelde kinderen hebben vaak een scherp gehoor en kunnen subtiele geluidsverschillen opmerken. Ze kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk verschillende tonen, ritmes of geluiden onderscheiden, zoals verschillende vogelzang of instrumenten in een lied.


Het begrijpen van deze kenmerken kan begeleiders, leerkrachten en opvoeders helpen om effectieve begeleidingstrategieën in te zetten die aansluiten bij de behoeften van auditief ingestelde kinderen. 

Door gebruik te maken van gesproken instructies, verhalen, liedjes en geluidsopnames kunnen deze kinderen beter ondersteund worden in hun ontwikkeling, niet alleen in de opvoeding en op school, maar ook daarbuiten.

Auditief leren

Kinderen die auditief zijn aangelegd leren het beste door middel van luisteren, spreken en discussiëren. Het gebruik van gesproken instructies en verhalen vertellen zijn effectieve manieren om auditieve kinderen te ondersteunen. Zo leren jonge kinderen bijvoorbeeld de tafels makkelijker door ze te zeggen of zelfs te zingen of door naar een opname te luisteren waar de tafels opgezegd worden.

representatiesystemen

Veel auditieve kinderen werken graag met anderen samen, zodat ze hun werk kunnen bediscussiëren. Het werken in groepen past goed bij hen. Het werken met iemand die het kind vragen kan stellen en waar het kind dan kan antwoorden is ideaal.

Moedig hen aan om hardop te lezen, naar audioboeken te luisteren en deel te nemen aan gesprekken om hun begrip te verdiepen. Tieners en studenten leren het best door naar de docent te luisteren.

NLP representatiesystemen

Andere NLP representatiesystemen

Wil je meer informatie over de andere NLP voorkeurssystemen?

Wil je meer informatie over de NLP Representatiesystemen, lees dan hier meer.

Wil je meer leren over NLP en representatiesystemen?

In de NLP Kids Online Training leer je de basismethodieken van NLP, die je direct toe kunt gaan passen in de begeleiding van kinderen. Hierin leer je ook volledig hoe de representatiesystemen kunt gaan herkennen, hoe kan je hierop afstemmen en hoe kun je dit toepassen in je begeleiding van kinderen.

Meer weten over de NLP Kids Online Training?

Laat hieronder je gegevens achter en ontvang direct meer informatie.

Sandra nlp kids coach

Warme groet,

Sandra