fbpx

Auditief Digitaal representatiesysteem

NLP & KIDS

Mindset, kracht, zelfvertrouwen & Leiderschap

Het begrijpen van representatiesystemen in coaching en begeleiding van kinderen is essentieel om effectief met hen te communiceren, hun behoeften te begrijpen en hen te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

In dit artikel meer over het auditief digitale representatiesysteem.


Auditief Digitaal: de kracht van logica en redenering

Kinderen met een Auditief Digitale voorkeur spreken veelal tegen zichzelf (interne dialoog) over wat ze waarnemen en daarvan vinden. Deze dialoog bestaat vooral uit innerlijk commentaar geven over datgene wat er gebeurt. 'Auditief digitaal' is een representatiesysteem waarbij kinderen gebruik van elementen uit andere systemen. Dit systeem is gedurende het opgroeien ontwikkeld (onbewust geleerd van mensen om hen heen).

De voorkeur van auditief digitale kinderen gaat uit naar denken en vergelijken. Ze willen weten of datgene wat ze waarnemen ‘logisch is’. Voorspelbaarheid en duidelijkheid zijn sleutelwoorden voor een kind met deze voorkeur. In hun taal gebruiken ze auditief digitale woorden in hun zinnen als: denken, begrijpen, overwegen, vragen, analyseren, logisch, weten, bewust, snappen, duidelijk, etc.

Auditief digitaal ingestelde kinderen vinden het belangrijk dat iets klopt. Ze begrijpen informatie door middel van woorden, argumenten en abstract denken. Ze houden ervan informatie gepresenteerd te krijgen in grafieken en tabellen en zijn goed in het analyseren en organiseren van informatie. En ze doen het liefst dingen en herinneren zich dingen door bepaalde stappen, procedures en volgorden.

Kenmerken auditief representatiesysteem

Voorkeur voor logica en redenering

Kinderen met een voorkeur voor het auditief digitale representatiesysteem hebben de neiging om informatie te verwerken en te begrijpen door middel van logica, redenering en abstract denken. Ze zijn goed in het analyseren van informatie, het stellen van vragen en het begrijpen van complexe concepten.

Sterk analytisch vermogen

Deze kinderen hebben vaak een sterk analytisch vermogen en zijn goed in het ontleden van informatie in kleine delen om het beter te begrijpen. Ze hebben de neiging om feiten te verzamelen, te categoriseren en te organiseren, en ze zijn gefocust op het begrijpen van de onderliggende principes en patronen.

Behoefte aan structuur en duidelijkheid

Auditief digitale kinderen hebben vaak een sterke behoefte aan structuur, duidelijkheid en consistentie in hun (leer-)omgeving. Ze gedijen wanneer ze stapsgewijze instructies krijgen en wanneer ze weten wat er van hen wordt verwacht. Ze hebben de neiging om minder goed te reageren op onverwachte veranderingen of chaos.

Gebruik van taal en argumentatie

Deze kinderen hebben een sterke affiniteit met taal en zijn goed in het formuleren van argumenten, verklaringen en redeneringen. Ze kunnen complexe ideeën communiceren en begrijpen en hebben vaak een uitgebreide woordenschat en een goed ontwikkeld vermogen om te redeneren.

Behoefte aan context en betekenis

Auditief digitale kinderen hechten vaak veel waarde aan het begrijpen van de context en betekenis achter informatie. Ze willen weten waarom dingen zijn zoals ze zijn en zijn goed in het verbinden van nieuwe informatie met bestaande kennis en ervaringen.

Zelfreflectie en planning

Deze kinderen zijn vaak goed in zelfreflectie en planning. Ze denken vooruit, stellen doelen en maken plannen om deze doelen te bereiken. Ze hebben de neiging om te gedijen in een omgeving waar ze de vrijheid hebben om zelfstandig te werken en hun eigen leerproces vorm te geven.


Het begrijpen van deze kenmerken kan begeleiders, leerkrachten en opvoeders helpen om effectieve begeleidingstrategieën in te zetten die aansluiten bij de behoeften van auditief digitale kinderen. 

Door middel van gestructureerde, stap voor stap duidelijke en argumentatieve leeractiviteiten kunnen we deze kinderen beter ondersteund worden in hun ontwikkeling, niet alleen in de opvoeding en op school, maar ook daarbuiten.

auditief digitale representatiesystemen

Auditief Digitaal leren

Kinderen met een voorkeur voor auditief digitaal leren het beste vanuit structuur en duidelijkheid. Ze houden ervan informatie gepresenteerd te krijgen in grafieken en tabellen. Ze herinneren zich dingen door bepaalde stappen, procedures, volgorden. Dus door te zorgen voor overzichten, schema’s, rubrieken/ categorieën, et cetera, krijgt het kind overzicht; alles op een rijtje.

representatiesystemen

Hebben ze geen overzicht, dan kan dit een gevoel van onveiligheid geven. Om auditief digitale kinderen te ondersteunen, is het van belang om duidelijke uitleg te geven, logische argumenten te presenteren en abstracte concepten te verbinden met concrete voorbeelden.

Auditief digitale kinderen willen weten waar je naartoe wilt met een vraag, opmerking of gesprek. Deze kinderen stellen vaak veel vragen en zijn gefocust op het begrijpen van de "waarom" achter de dingen. Zodra dit duidelijk is; wat er gebeurt, hoe de route loopt, is alles in orde.

NLP representatiesystemen

Andere NLP representatiesystemen

Wil je meer informatie over de andere NLP voorkeurssystemen?

Wil je meer informatie over de NLP Representatiesystemen, lees dan hier meer.

Wil je meer leren over NLP en representatiesystemen?

In de NLP Kids Online Training de basismethodieken van NLP, die je direct toe kunt gaan passen in de begeleiding van kinderen. Hierin leer je ook volledig hoe de representatiesystemen kunt gaan herkennen, hoe kan je hierop afstemmen en hoe kun je dit toepassen in je begeleiding van kinderen.

Meer weten over de NLP Kids Online Training?

Laat hieronder je gegevens achter en ontvang direct meer informatie.

Sandra nlp kids coach

Warme groet,

Sandra