fbpx

NLP Representatiesystemen

NLP & KIDS

Mindset, kracht, zelfvertrouwen & Leiderschap

Kinderen hebben een unieke manier om de wereld waar te nemen, te interpreteren en zich te ontwikkelen. NLP biedt een waardevol kader om deze verschillende stijlen te begrijpen en toe te passen: NLP representatiesystemen.

Leer dé NLP elementen en technieken die het verschil maken


Wat zijn representatiesystemen?

De NLP Representatiesystemen verwijzen naar de verschillende manieren waarop wij mensen informatie waarnemen, verwerken, opslaan en naar buiten brengen (communiceren). Het heeft invloed op hoe wij situaties waarnemen, interpreteren en hoe we betekenis geven aan de wereld om ons heen. Ieder mens heeft hier een persoonlijke voorkeur; hierdoor wordt een NLP representatiesysteem ook wel eens 'voorkeurssysteem' genoemd.

Er zijn vier verschillende NLP representatiesystemen: Visueel, Auditief, Kinesthetisch en Auditief Digitaal.
Wanneer je dit in jouw begeleiding kunt toepassen, of dit nu onderwijs, coaching of opvoeding is, kun je beter afstemmen op het kind en kan je hem/haar beter ondersteunen in de ontwikkeling.

Het begrijpen van representatiesystemen in coaching en begeleiding van kinderen is essentieel om effectief met hen te communiceren, hun behoeften te begrijpen en hen te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

De verschillende NLP Representatiesystemen

Er zijn vier belangrijke NLP representatiesystemen die je kunt herkennen en inzetten de begeleiding van kinderen:

visueel representatiesysteem

De kracht van beelden

Kinderen met een visuele voorkeur zijn meer gericht op beelden, kleuren en 'hoe dingen eruit zien'.
Deze kinderen onthouden beelden, hebben allerlei filmpjes in hun hoofd paraat, hebben vaak een levendige verbeelding en kunnen gemakkelijk beelden in hun creëren (visualiseren).

auditief representatiesysteem

De kracht van woorden en geluiden

Auditief ingestelde kinderen zijn meer gericht op gesproken woorden en geluiden. Ze kunnen woorden vaak letterlijk terug vertellen zoals ze die gehoord hebben. Ze leren door te luisteren, houden van muziek en telefoongesprekken. Ook horen ze graag of ze iets goed doen en krijgen graag een verbale respons: 'Wat vind je ervan?'

kinesthetisch representatiesysteem

De kracht van voelen en doen

Het kinesthetische representatiesysteem is gericht op gevoel. Kinderen met een kinesthetische voorkeur reageren vaak op een fysieke manier en voelen andere mensen en sfeer aan. Deze kinderen willen graag ervaren en bewegen. Wachten en stilzitten is niet hun sterkste kant. Ze beginnen graag aan iets, vaak nog voordat ze weten 'hoe'. Wel belangrijk is dat iets goed voelt, voordat het kind in beweging komt.

De kracht van logica en redenering

Kinderen met een Auditief Digitale voorkeur spreken veelal tegen zichzelf (interne dialoog) over wat ze waarnemen en daarvan vinden. Deze dialoog bestaat vooral uit innerlijk commentaar geven over datgene wat er gebeurt. 'Auditief digitaal' is een representatiesysteem waarbij kinderen gebruik van elementen uit andere systemen. Dit systeem is gedurende het opgroeien ontwikkeld (onbewust geleerd van mensen om hen heen).

NLP representatiesystemen

Waarom werken met NLP representatiesystemen

Elk kind is anders; met een eigen manier van ontwikkelen, communiceren, leren en begrijpen. Zo heeft elk kind heeft een voorkeur voor het opnemen, opslaan, verwerken, leren en naar buiten brengen van informatie (communicatie). In het begeleiden van kinderen is het van belang hier rekening mee te houden.

Door te gaan kijken naar een kind, te herkennen welke voorkeur een kind heeft qua representatiesysteem en je hierop af te stemmen, kun je kinderen beter ondersteunen in hun ontwikkeling en optimaliseer je het (leer-)proces.

Het werken met de NLP representatiesystemen zorgt voor:

Effectieve communicatie

Door de voorkeursmodaliteiten van een kind te begrijpen, kunnen coaches en begeleiders hun communicatiestijl aanpassen om beter te resoneren met het kind. Bijvoorbeeld, als een kind een visuele leerstijl heeft, kan het gebruik van visuele hulpmiddelen en demonstraties hen helpen om informatie beter te begrijpen en te verwerken.

Individuele leerbehoeften

Elk kind is uniek en heeft verschillende leerbehoeften. Door te begrijpen welke representatiesystemen een kind gebruikt, kunnen coaches en begeleiders hun benadering aanpassen om tegemoet te komen aan deze individuele behoeften. Dit kan leiden tot een meer gepersonaliseerde en effectieve leerervaring voor het kind.

representatiesystemen
Verbetering van zelfbewustzijn

Het leren over representatiesystemen kan kinderen helpen om zich bewust te worden van hun eigen leerstijlen en voorkeuren. Dit vergroot hun zelfbewustzijn en stelt hen in staat om effectievere leerstrategieën te ontwikkelen die aansluiten bij hun individuele behoeften.

Ondersteuning bij emotionele ontwikkeling

Representatiesystemen zijn niet beperkt tot cognitieve processen; ze omvatten ook emotionele en fysiologische reacties. Door te begrijpen hoe kinderen informatie verwerken op emotioneel niveau, kunnen coaches en begeleiders hen beter ondersteunen bij het omgaan met emoties, stress en andere uitdagingen.

NLP Kids Practitioner
Sterkere verbinding en vertrouwen

Door de communicatie af te stemmen op de voorkeursmodaliteiten van een kind, kunnen coaches en begeleiders een sterkere verbinding opbouwen en een gevoel van vertrouwen en begrip creëren. Dit kan de basis leggen voor een positieve en ondersteunende relatie tussen het kind en de coach of begeleider.

In de begeleiding van kinderen is het van belang te erkennen dat kinderen unieke individuen zijn, elk met hun eigen manieren van communiceren, leren en begrijpen.

NLP representatiesystemen

Hoe kun je werken met representatiesystemen?

Door rekening te houden met de verschillende representatiesystemen van kinderen, kunnen begeleiders, leerkrachten en opvoeders het ontwikkelproces van kinderen verrijken en optimaliseren. Het begrijpen, respecteren en afstemmen op de verschillen in leerstijlen draagt bij aan een effectieve (leer-)omgeving waarin alle kinderen tot hun recht komen en optimaal kunnen ontwikkelen.

Je kunt dit doen door:

Maak gebruik van multi-zintuiglijke ervaringen
Betrek zoveel mogelijk zintuigen bij het leren. Gebruik visuele, auditieve, kinesthetische en auditief digitale woorden en ervaringen. Maak gebruik van het tonen van filmpjes (visueel) bij de uitleg. Of laat kinderen bijvoorbeeld leren door te doen (kinesthetisch) terwijl ze luisteren naar instructies (auditief). Dit kan worden bereikt door middel van hands-on activiteiten, experimenten en spelletjes.
Differentieer lesmethoden
Wanneer je lesgeeft aan een groep kinderen, probeer dan verschillende lesmethoden te gebruiken die aansluiten bij de verschillende leerstijlen. Gebruik bijvoorbeeld visuele hulpmiddelen zoals afbeeldingen en diagrammen voor visueel ingestelde kinderen, maar voeg ook gesproken instructies en discussies toe voor auditieve leerlingen.
Stimuleer zelfreflectie
Leer kinderen om hun eigen voorkeursstijl te herkennen en ernaar te gaan handelen. Moedig ze aan om te ontdekken welke benaderingen het beste voor hen werken en om strategieën te ontwikkelen die passen bij hun voorkeursrepresentatiesysteem. Dit vergroot hun zelfbewustzijn en helpt hen om effectiever te leren.
Pas je begeleiding aan
Waneer je één-op-één werkt met een kind, ontdek dan hun voorkeursrepresentatiesysteem en pas je begeleiding en je werkmethodieken erop aan. Stel open vragen voor auditieve digitale leerlingen, gebruik demonstraties (filmpjes of ander beeldmateriaal) voor visuele leerlingen, biedt fysieke activiteiten aan voor kinesthetische leerlingen en zorg voor duidelijke uitleg voor auditieve leerlingen.

Kortom, het begrijpen van representatiesystemen in coaching en begeleiding van kinderen is essentieel voor het creëren van een effectieve en ondersteunende leeromgeving waarin kinderen kunnen gedijen en hun volledige potentieel kunnen bereiken.

Wil je meer leren over NLP en representatiesystemen?

In de NLP Kids Online Training leer je de basismethodieken van NLP, die je direct toe kunt gaan passen in de begeleiding van kinderen. Hierin wordt ook een hele les besteed aan het leren van NLP Representatiesystemen. Hier leer je volledig hoe je dit kunt gaan herkennen, hoe kan je hierop afstemmen en hoe kun je dit toepassen in je begeleiding van kinderen.

Meer weten over de NLP Kids Online Training?

Laat hieronder je gegevens achter en ontvang direct meer informatie.

Sandra nlp kids coach

Warme groet,

Sandra